Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2010 privind aprobarea organigramei şi a statutului de personal la Primăria comunei Izvoru Crişului pe anul 2010 2010-02-18
12 / 2010 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Izvoru Crişului pentru şedinţele din lunile februarie - aprilie 2010 2010-02-18
11 / 2010 privind aprobarea participării Consiliului Local Izvoru Crişului la cofinanţarea proiectului " Crearea brandului regional Călata - Kalotaszeg", în cadrul ADI Riszeg 2010-02-01
10 / 2010 privind aprobarea participării comunei Izvoru Crişului la proiectul "Crearea brandului regional Călata - Kalotaszeg" prin ADI Riszeg 2010-02-01
9 / 2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unei pensiuni turistice 2010-01-21
8 / 2010 privind înfrăţirea între comuna Izvoru Crişului, judeţul Cluj din România şi comuna Nyirvasvari din Republica Ungară 2010-01-21
7 / 2010 privind aprobarea închirierii spaţiului cabinetului stomatologic din clădirea Dispensarului comunal Izvoru Crişului, nr.2 2010-01-21
6 / 2010 privind aprobarea contractului de închiriere cu Romtelecom şi stabilirea chiriei pentru spaţiul închiriat 2010-01-21
5 / 2010 privind aprobarea efectuării unei expertize în vederea stabilirii corecte a lungimii drumurilor comunale şi a lungimii străzilor în comuna Izvoru Crişului 2010-01-21
4 / 2010 privind aprobarea Programului de măsuri pentru organizarea activităţii de bună gospodărire a comunei Izvoru Crişului pe anul 2010 2010-01-21
3 / 2010 privind alegerea în funcţia de consilier în Consiliul Local al comunei Izvoru Crişului a domnului Ghiran Vasile-Viorel şi modificarea HCL nr.35/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 2010-01-21
2 / 2010 privind validarea de către Consiliul Local Izvoru Crişului a mandatului de consilier al domnului Ghiran Vasile Viorel, supleant pe lista PNG-CD 2010-01-21
1 / 2010 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul Local al comunei Izvoru Crişului, deţinut de domnul Groza Gheorghe 2010-01-21
Înapoi