Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2013 privind aprobarea unei taxe pentru transportul elevilor din satul Nadăşu 2013-09-26
36 / 2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoru Crişului pe anul 2013 2013-08-30
35 / 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoru Crişului 2013-08-30
34 / 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Izvoru Crişului 2013-08-30
33 / 2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoru Crişului pe anul 2013 2013-08-14
32 / 2013 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a păşunii comunale Izvoru Crişului 2013-08-14
31 / 2013 privind revocarea articolului nr.5 şi art. nr.6 din HCL nr.7/2013 cu privire la aprobarea concesionării păşunei comunală şi a stabilirii redevenţei 2013-08-14
30 / 2013 privind aprobarea convenţiei de parteneriat pentru asigurarea asistenţei socio-medicale la domiciliu 2013-07-25
29 / 2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoru Crişului pe anul 2013 2013-07-25
28 / 2013 privind aprobarea devizului pentru renovarea monumentelor eroilor din satele Izvoru Crişului, Nadăşu şi Şaula 2013-07-25
27 / 2013 privind aprobarea devizului pentru captarea apei de la Szalapataka 2013-07-25
26 / 2013 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Izvoru Crişului la data de 31.12.2012 2013-06-27
25 / 2013 privind aprobarea devizului de lucrări la renovarea parterului Dispensarului Uman din Izvoru Crişului 2013-05-30
24 / 2013 privind aprobarea participării comunei Izvoru Crişului la proiectul "Sisitem informatic integrat al aplicaţiilor de registru agricol şi de ta în format electronic - zona West 2013-05-30
23 / 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Izvoru Crişului 2013-05-30
Înapoi