Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2013 privind aprobarea efectuării lucrărilor de renovare a monumentelor eroilor din satele Nadăşu şi Şaula 2013-04-25
21 / 2013 privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii la Dispensarul Uman din Izvoru Crişului 2013-04-25
20 / 2013 privind aprobarea evaluării lucrărilor executate la stadionul comunal 2013-04-25
19 / 2013 privind aprobarea începerii demersurilor în vederea înfrăţirii între comuna Izvoru Crişului şi oraşul Sárospatak, Sectorul XVIII Budapesta şi comuna Békésszentandrás din Ungaria 2013-04-25
18 / 2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Izvoru Crişului pe anul 2013 2013-04-25
17 / 2013 privind aprobarea transferării unei sume de la contul "autofinanţate" la contul " alte venituri" 2013-04-05
16 / 2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoru crişului pe anul 2013 2013-04-05
15 / 2013 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Izvoru Crişului 2013-03-21
14 / 2013 privind încheierea convenţiei pentru exercitarea atribuţiilor de urbanism 2013-03-21
13 / 2013 privind încheierea acordului de cooperare în vederea organizării şi exercitării activităţii de audit intern 2013-03-21
12 / 2013 privind scoaterea din evidenţa contabilă al unei facturi 2013-03-21
11 / 2013 privind extinderea aducţiunii de apă şi a montării apometrelor 2013-03-07
10 / 2013 privind stabilirea taxei pentru apă potabilă şi apă uzată pentru comuna Izvoru Crişului 2013-03-07
9 / 2013 privind Aviz favorabil pentru executarea studiului de fezabilitate şi a demersurilor pentru devizul lucrării de la Papkutja până la staţia de epurare 2013-03-07
8 / 2013 privind desemnarea domnului Balazs Francisc pentru a reprezenta Consiliul local al comunei Izvoru Crişului, la A.P.I.A. Cluj 2013-03-07
Înapoi