Economia

Componentă de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creșterii economice a devenit o prioritate națională, pornindu-se de la importanța sa atât pentru asigurarea condițiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană cât și pentru creșterea nivelului de trai.


Cu atât mai mult propagarea și continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali și a reprezentanților societății au devenit din ce în ce mai stringente în procesul de elaborare și realizare a programelor de dezvoltare economico-socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate din fonduri guvernamentale, din fonduri private interne sau prin cofinanțări şi împrumuturi externe. La nivelul comunei Izvoru Crișului activitatea economico - socială se axează pe următoarele domenii:

  • industrie
  • transport
  • prestări servicii și comerț
  • agricultură.

 

La nivelul județului Cluj, comuna Izvoru Crișului este menționată într-un top al comunelor ca fiind comuna cea mai bogată. Această titulatură a dobândit-o ca urmare a faptului că pe raza comunei sunt înregistrate și funcționează un număr mare de asociații familiale și persoane fizice autorizate care au ca și obiect de activitate producerea și comercializarea produselor tradiționale meșteșugărești specifice zonei.

Înapoi