Infrastructura

Analiza infrastructurii de bază
Starea infrastructurii fizice este o condiție esențială pentru funcționarea optimă a civilizației moderne: accesibilitatea fluxurilor de muncă, de piață, competitivitate, atractivitatea mediului de afaceri, turismul și cultura, toate fiind interconectate fundamental de calitatea infrastructurii. Printre altele, standardele europene impun o serie de criterii care vizează îmbunătățirea calității vieții, în special în așezările rurale și atenuarea discrepanței dintre mediul urban și cel rural.

Infrastructura de bază este constituită din infrastructuri de transport ( drumuri, căi ferate, aeroporturi), rețele de energie ( electrică, termică, gaze naturale), infrastructuri edilitare și de mediu ( rețele de alimentare cu apă potabilă, rețele de canalizare a apelor uzate).

Infrastructura rutieră
O rețea eficientă de transport este o cerință de bază, în primul rând pentru stimularea creșterii economice și a creșterii competitivității regionale precum și a nivelului de ocupare a forței de muncă, iar în al doilea rând pentru creșterea calității vieții prin asigurarea unui acces facil și sigur cetățenilor către casă, serviciu, școală, spitale, locuri pentru recreere. Calitatea infrastructurii este un subiect de importanță majoră pentru Regiunea de Nord-Vest.
Legăturile comunei cu exteriorul se realizează atât pe cale rutieră, cât și pe cale ferată.

Regiunea Nord-Vest nu dispune de un sistem de autostrăzi ceea ce face ca traficul să fie direcționat spre alte zone, ducând astfel la o reducere a oportunităților zonei către axele comunicaționale care pot genera dezvoltare. Pentru a contracara această situație, în prezent sunt în derulare lucrările de execuție la Autostrada Brașov-Borș, care va traversa județul Cluj având ca puncte de inserție pe raza județului următoarele: Mihai Viteazu, DJ107L, Ciurila, Petrești.
Comuna Izvoru Crişului este străbătută de la Sud-Est la Nord-Vest de drumul Naţional DN1 pe o distanţă de 7 km, trecând prin satele Izvoru Crişului şi Şaula. Din satul Şaula DC 117 pe o distanţă de 2 km duce spre satul Nearşova. Legătura dintre comună şi satul Nadăşu se asigură prin DC 135 pe o lungime de 4,5 km şi care descinde din DN1.
Distanţele față de obiectivele importante sunt următoarele :
Vamă:Vama Borş 120 km
Oraşe apropiate:Huedin 7 km;Cluj Napoca 45 km
Aeroport:Cluj Napoca cc 50 km
Căi de acces către comunitate:

  • DN1- care trece prin satul Izvoru Crişului şi satul Şaula
  • DC 135- face legătura între satul Izvoru Crişului şi sat Nadăşu 
  • DC 117- calea de comunicație între satul Şaula şi satul Nearşova 

Lungimea totală a drumurilor de importanță semnificativă în comuna Izvoru Crișului este de 13,5 km. Starea drumurilor este următoarea: 

Cale de comunicație Legătură
Starea drumului
DN1
Izvoru Crişului - Şaula
asfaltat
DC 135
Izvoru Crişului - Nadăşu
pietruit
DC 117
Şaula - Nearşova
asfaltat

 

Infrastructura de apă potabilă/ apă uzată
Alimentarea cu apă potabilă este un indicator al gradului de civilizație și calitate a vieții. Analizând situația la nivelul județului Cluj se remarcă o preocupare crescută pentru accesul populației rurale la acestă utilitate.
Alimentarea cu apă a comunei Izvoru Crișului se face din următoarele surse:
Fântâni proprii ale populației;
Rețeaua de apă la care sunt racordate gospodăriile.
Lungimea totală a reţelei de apă potabilă existentă este de 16,7 km și deservește aproape 40% din comunitatea comunei Izvoru Crișului.
Pe raza comunei există un număr de 5 izvoare cu debit de apă crescut, ceea ce reprezintă un plus pentru realizarea rețelei de alimentare cu apă.
Lungimea totală a rețelei canalizare pe raza comunei Izvoru Crișului este de 5,5 km.

Infrastructura de energie electrică
La nivelul comunei există o rețea de energie electrică care acoperă în proporție de 100 % gospodăriile din comună.
Starea infrastructurii este următoarea: stâlpi de energie electrică în stare bună de funcționare: 85% din total, iar restul de 15% sunt într-o stare nesatisfăcătoare.

 

Infrastructura de gaze naturale
Standardele europene impun o serie de standarde care vizează îmbunătățirea calității vieții în așezările rurale, de aceea dezvoltarea sistemului de distribuție al gazelor naturale pentru facilitarea alimentării localităților județului Cluj trebuie să constituie o prioritate strategică prin continuarea și finalizarea lucrărilor de execuție începute, stimularea consiliilor locale pentru demararea demersurilor în vederea racordării la alimentarea cu gaze naturale, inițierea de noi programe pentru extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în cadrul zonelor deficitare din acest punct de vedere.
În prezent, la nivelul comunei Izvoru Crișului nu există rețea de alimentare cu gaz metan.

 

Infrastructura de telecomunicații
În domeniul telecomunicațiilor, cu toate că numărul de abonamente de telefonie fixă este în creștere anuală, în mediul rural este încă puțin dezvoltată. Complementar se poate observa creșterea utilizării telefoniei mobile în mediul rural mai ales în zonele în care infrastrucutura de telefonie fixă este inexistentă.
La nivelul comunei există o rețea de telefonie fixă la care sunt racordați un număr de 267 de abonați. De asemenea, pe raza comunei este instalată și o antenă de telecomunicații pentru telefonia mobilă. Există și posibilitatea de racordare la Internet, în prezent în comună fiind 75 de gospodării cu conexiune la Internet.

 

Analiza infrastructurii de sănătate
Referitor la infrastructura de sănătate se constată inechități în accesul la servicii medicale între mediul urban și cel rural. Categorii relative mari de persoane nu sunt înscrise pe lista medicilor de familie, chiar dacă sunt asigurate prin efectul legii ( ex. persoane cu venituri mici, agricultori ) în virturea liberei alegeri a medicului de familie.
În ceea ce privește dotarea cu echipamente, având în vedere faptul că sistemele de sănătate au devenit tot mai dependente de tehnologie, iar în județul Cluj, ca de altfel în întreaga țară, echipamentele medicale de înaltă performanță sunt mult sub necesar, se impune o finanțare considerabilă și dezvoltarea unui sistem competent de management în domeniu.
În comuna Izvoru Crișului funcționează un dispensar medical. Situația privind infrastructura de sănătate este prezentă în tabelul următor:

Sănătate Personal
Nr.
Instituții
Nr.
Personal medical
- Spital
-
Medici de familie
2 Cabinet medicină de familie
1
Medic pediatru
- Cabinet de specialitate
-
Medic stomatolog
1 Cabinet stomatologie
1
Asistent medical
1 Farmacie
-

 

De asemenea, pe raza comunei Izvoru Crișului funcționează și un dispensar sanitar - veterinar.

Înapoi