Oportunități de investiții

 • Traversarea comunei de către numeroase grupuri de turişti conferă acesteia un avantaj real pentru dezvoltarea comerţului cu produse meşteşugăreşti.
 • Comuna Izvoru Crişului prezintă o importanţă deosebită datorită poziţionării geografice, deoarece este aşezată pe drumul european 60 care face legătura dintre Oradea şi Cluj Napoca.
 • Poziţionarea pe drumul european Cluj-Oradea facilitează calea de comunicaţie şi conferă comunei Izvoru Crişului o importanţă deosebită în dezvoltarea judeţului, dar şi a regiunii Nord-Vest.
 • Existenţa unui istoric sportiv pozitiv poate ajuta la atragerea unor evenimente competiţionale pe teritoriul comunei fapt ce s-ar reflecta benefic în aria turismului.
 • Promovarea practicilor de agricultură ecologică.
 • Realizarea unui sistem de epurare a apelor uzate.
 • Realizarea unor cursuri de educaţie ecologică.
 • Curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public.
 • Montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public.
 • Crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor.
 • Realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor (zonală).
 • Împădurirea suprafeţelor degradate, păşuni necultivate.
 • Zona are o șansă deosebită de dezvoltare în domeniul turistic.
 • Posibilităţi de dezvoltare a unor campinguri, a unui centru de recuperare sau a unui centru pentru persoane în etate.
 • Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
 • Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională, şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
 • Grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de creştere);
 • Existenţa unor spaţii şi clădiri în conservare, posibil a fi utilizate de către întreprinzători pentru demararea unor afaceri locale;
 • Grad relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor comunei.;
 • Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii, deschiderea la realizarea de parteneriate.
 • Elaborarea unei politici de atragere a acestui segment de emigranţi (accesare de fonduri europene în domeniul turismului rural şi al agroturismului).
 • Dezvoltarea unei industrii diversificate, dinamică şi capabilă să ofere posibilitatea de împlinire profesională şi materială locuitorilor comunei.
 • Creșterea industriei generatoare de venit la bugetul local.
 • Insistența asupra unei industrii nepoluante şi durabile.
 • Înfiinţarea de microîntreprinderi pentru prelucrarea resurselor existente în comună
 • Diversificarea obiectului de activitate al firmelor.
 • Utilizarea eficientă a resurselor locale, a produselor, licenţierea produselor create în comună: şah, cutie secretă, etc....
 • Promovarea unor tehnici eficiente de marketing.
 • Orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi
 • Existenţa terenurilor şi a resurselor locale propice dezvoltării antreprenoriale.
 • Reconversia unor capacităţi spre arii de productivitate adaptate condiţiilor locale.
 • Posibilitatea revigorării sectorului meşteşugurilor tradiţionale.
 • Disponibilitatea autorităţilor locale privind devoltarea unor relaţii de parteneriat economic cu investitori din ţară şi străinătate.
 • Practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din comună;
 • Activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local;
 • Asocierea producătorilor;
 • Îmbunătăţirea practicilor agricole;
 • Politici de marketing eficiente;
 • Legislaţia existentă stimulează asocierea între fermieri pentru creşterea profitabilităţii în agricultură;
 • Creşterea cerinţelor pentru produsele agroalimentare ecologice pe piaţa UE cu posibilităţi pentru producătorii români de a practica agricultura ecologică;
 • Crearea de servicii agricole (veterinare, prestări servicii, proiectare şi consultantă în domeniu);
 • Înregistrarea fermelor de pe raza comunei la DSV conform OM 301 ANSVSA pentru vânzare directă ca şi soluţie in extremis de salvare a micii gospodării agricole;
 • Certificare de ferme agricole în agricultura ecologică şi pentru obţinerea de produse tradiţionale (DOP, IGP, TSG).
 • Existenţa de fonduri structurale care finanţează aceste activităţi (FEADR)
 • Crearea unei baze de date în format electronic pentru pensiunile din cadrul comunei Izvoru Crișului.
 • Creareau unui centru de informare turistică în centrul comunei.
 • Turismul- generator de locuri de muncă pe plan local.
 • Posibilele facilităţi pe care legislaţia le-ar putea oferi investitorilor din turism, constituiţi în întreprinderi mici şi mijlocii.
 • Posibilitatea de a oferi servicii de calitate la un preţ mult mai scăzut decât în alte ţări (forţă de muncă ieftină).
 • Atragerea interesului unor firme din ţară şi străinătate pentru obiectivele turistice oferite pe plan local.
 • Amenajarea unor case de vacanţă în satele din comuna Izvoru Crișului cu ajutorul unui parteneriat public/ privat.
 • Valorificarea potenţialului turistic al zonei.
 • Reţea de telefonie fixă extinsă la nivelul întregii comune capabilă să faciliteze şi comunicaţiile de tip special (poştă electronică, internet etc.).
 • Teritoriu acoperit în totalitate de o formă sau alta de telefonie.
 • Servicii poştale diversificate şi prompte.
 • Crearea unei reţele de gaze naturale pe o lungime considerabilă pentu comuna Izvoru Crișului.
 • Alimentarea cu apă a comunei Izvoru Crișului .
 • Sistem de furnizare a apei curente şi de canalizare capabile să deservească locuitorii comunei.
 • Sistem de furnizare a apei potabile - prin filtrare.
 • Resurse de apă - capturarea izvoarelor existente.
 • Proiectele de dezvoltare a infrastructurii trebuie aduse în prim planul obiectivelor comunei.
 • Rețeaua de drumuri comunale este necesară pentru imbunatățirea situației de infrstructură a comunei.
 • Existenţa de fonduri structurale care finanţează aceste activităţi (FEADR).
 • Existenţa unei cereri crescânde din partea populaţiei comunei pentru construcţia de dispensare.
Înapoi